Asthma bronchiale, inhalačná alergia

Čo je to astma ?

Chronický zápal dolných dýchacích ciest, ktorým  trpí asi až 300 miliónov ľudí na celom svete, častejšie žien ako mužov. V súčasnosti patrí k najlepšie kontrolovateľným ochoreniam vôbec. Výsledok do veľkej miery ovplyvňuje liečba šitá pacientovi na mieru, ale aj disciplína a trpezlivosť pacienta.

Je astma iba alergického pôvodu?

Napriek tomu, že sa v tomto článku venujeme najmä astmatikom s tzv. alergickou astmou (napr. peľovou), faktom je, že zdrojov astmy je oveľa viac. Poznáme napr. nealergickú astmu, keď je chronický zápal pľúc bez vonkajšieho pôvodcu. Ale rozšírenou je aj astma z povolania, chladová astma či ponámahová astma.

Astma a alergia, verní kamaráti.

Najväčšie zastúpenie má alergická astma. Nepríjemná spolupráca alergie a astmy sa rozbehne počnúc prvým jarným slniečkom, keď stromy začnú pučať a kvitnúť. Peľová sezóna je tu a s ňou aj spomínané príznaky. Najhoršie to je počas suchých a veterných dní, kedy  šíreniu peľov nič nebráni. Mierna úľava nastane po daždi. Astma a alergická nádcha majú spoločný základ – teda veľa rovnakých  rysov. Horné a dolné dýchacie cesty majú nielen rovnaké základné štruktúry, ale pri ich vzniku sa uplatňujú aj rovnaké bunky.

Zistili vám alergickú nádchu?

U ľudí s alergickou nádchou sa vyskytuje astma častejšie a je aj horšie kontrolovateľná. Preto si treba uvedomiť, že účinná liečba alergickej nádchy zvyčajne znižuje frekvenciu ťažkých astmatických záchvatov a pomáha k lepšej funkcii našich pľúc. Najúčinnejšia liečba alergickej nádchy sa opiera o kombináciu udržiavania čo najčistejšieho nosa (napr. pravidelným preplachovaním nosa sprejmi z morskej vody alebo vincentkou), podávaním antihistaminík, aplikáciou lokálnych kortikosteroidov do nosa a pomocou špecifickej alergénovej imunoterapie.

Špecifická alergénová imunoterapia je jediná liečba, ktorá lieči samotnú príčinu alergických ochorení, ide vlastne o zásah do samotnej podstaty ochorenia. Pacientovi postupne pridávame alergén, ktorý mu zapríčiňuje najväčšie ťažkosti, od najnižšej koncentrácie po najvyššiu a organizmus si vytvára vlastné protilátky proti alergénu. Riziko zhoršenia alergie sa vďaka imunoterapii výrazne znižuje, symptómy alergie poľavujú a klesá spotreba liekov. Tak je možné predísť zbytočnému zaťažovaniu a poškodzovaniu organizmu alergiou a prípadnému rozvoju bronchiálnej astmy.

Ako liečime bronchiálnu astmu?

Základom liečby bronchiálnej astmy je podávanie protizápalových liekov, ku ktorým patria antileukotriényinhalačné kortikoidy. Tieto pôsobia ako dlhodobá protizápalová liečba bronchiálnej astmy, ale nie sú efektívne tesne pred fyzickou záťažou. Pri ťažkostiach napr. pri športovom výkone sa tesne pred záťažou môže podávať inhalačná dávka tzv. uvoľňovačov, ktoré zvyšujú prietok vzduchu prieduškami. Tieto lieky však musia byť prísne ordinované odborníkom pre liečbu bronchiálnej astmy, čiže imuno-alergológom alebo pľúcnym lekárom.

Čo  šport a alergia, prípadne astma, športovať, či nešportovať?

Rozhodne áno!!!! Šport prináša pocit uvoľnenia, relaxácie a  neodmysliteľného vyplavovania endorfínov – „hormónov šťastia.“ Ľudia, ktorí pravidelne športujú sa cítia zdravšie, určite mladšie a  sú aj veselší. Samozrejme všetci pacienti liečení pre alergiu a bronchiálnu astmu, musia byť pravidelne sledovaní v ambulancii svojho lekára. Správne individuálne „ušitá“ liečba  zvyčajne zabezpečuje bezpríznakové obdobie s možnosťou života vysokej kvality – čo znamená plnohodnotne pracovať, venovať sa svojim záujmom a športovať, dokonca aj na vrcholovej úrovni.