Alergénová imunoterapia

Alergiou sa rozumie neprimeraná reakcia imunitného systému na kontakt s cudzou látkou – alergénom (roztoče, peľ, zvieracia srsť…).  Pre niekoho úplne neškodná látka môže u precitlivelých osôb vyvolať alergickú reakciu, ktorá prebieha v dvoch fázach:

 1. Ide o tzv. fázu senzibilizácie počas ktorej imunitný systém rozpoznáva danú látku ako alergén.
 2. Vlastná alergická reakcia, ktorá sa prejaví pri každom ďalšom kontakte s alergénom.

Medzi príznaky alergie patrí vodnatá nádcha, pocit upchatého nosa, záchvaty kýchania a svrbenie na podnebí a/alebo v nose. S alergickou nádchou je často spojený aj alergický zápal spojiviek so slzením, pálením a sčervenaním očí. Neliečená alergická nádcha sa môže zhoršovať a prejsť až do prieduškovej astmy s príznakmi sťaženého dýchania s možným tlakom na hrudníku, suchým kašľom a hvízdavým dýchaním. Alergia  môže byť aj príčinou atopického ekzému so začervenaním a svrbiacou pokožkou na tvári, pod vlasmi a v záhyboch končatín (lakťové a zákolenné jamy, zápästie…). V niektorých prípadoch môžu nastať aj tráviace  ťažkosti s bolesťami brucha, hnačkou alebo naopak zápchou.

Základ liečby alergického ochorenia je rozpoznať alergén, ktorý je príčinou vzniku ochorenia, a to buď kožným testom alebo laboratórnym potvrdením zvýšenej hladiny špecifického IgE.  Forma alergénovej imunoterapie sa stanoví podľa výsledkov kožných testov a môže byť podávaná  vo forme injekcii, tabliet alebo kvapiek.  Cieľom tejto liečby je vyvolať vo vašom organizme toleranciu na alergén, tak aby nevznikala prehnaná reakcia pri styku s alergénom na jar, v lete a na jeseň. Táto liečba spočíva v kontrolovanom podávaní alergénu, ktorý vám spôsobuje ťažkosti so stúpajúcou koncentráciou. Táto liečebná metóda sa dnes považuje za jedinú kauzálnu liečbu alergického ochorenia. Vo svojej podstate vstupuje do ovplyvnenia výslednej alergickej reakcie a navodzuje stav tolerancie alergénu. Znižuje intenzitu a závažnosť symptómov, umožňuje zníženie ďalšej farmakologickej liečby. Má zásadný význam pre zlepšenie kvality života pacienta s alergiou.   Alergénová imunoterapia umožňuje predísť rozvoju alergickej nádchy do bronchiálnej astmy a tiež pomáha brániť vzniku senzibilizácie na ďalšie alergény.

Alergénová imunoterapia prebieha v dvoch fázach:

 • Úvodná (iniciálná) liečba spočíva v podávaní postupne sa zvyšujúcich dávok alergénu.
 • Udržiavacia  liečba spočíva v pravidelnom a dlhodobom užívaní predpísanej dávky alergénu v období niekoľkých rokov. Organizmus si tak na kontakt s alergénom zvyká a vytvára toleranciu.

Alergénová imunoterapia môže mať tri formy:

 • Tabletky podávané pod jazyk (sublingválna forma)  – GRAZAX , ORALAIR, ACARIZAX
 • Kvapky podávané pod jazyk (sublingválna forma)- STALORAL, PANGRAMIN
 • Injekcie (subkutánna forma) – POLLINEX, ALUTARD, PHOSTAL , ktoré aplikuje lekár v ordinácii.

Kedy začať s alergénovou imunoterapiou?
Pacienti s alergiou na peľ začínajú liečbu mimo peľovej sezóny.  Pacienti s alergiou na roztoče, domáce zvieratá alebo plesne môžu začať s liečbou kedykoľvek v priebehu roka. Liečba detí môže začať od veku 5 rokov. V tehotenstve sa alergénová imunoterapia nezačína.

Pri sublinguálnej alergénovej imunoterapii je dôležité – STALORAL, ORALAIR:

 • Dodržiavanie prepísané dávkovanie a nevynechávajte bezdôvodne svoju dávku.
 • Včas si zaistite u svojho lekára nový predpis, aby Vám lieky nedošli a nemuseli ste ich užívanie prerušiť.
 • Liek užívajte pravidelne a celú dobu určenú Vašim lekárom.
 • Ak predsa prerušíte liečbu, poraďte sa so svojim lekárom ako postupovať, aby nedošlo k strate dosiaľ získaných pozitívnych účinkov liečby.

Pokiaľ ordinujeme liečbu Oralair tabletky, môžeme ju podávať deťom od 5 rokov a dospelým podľa výsledkov kožných testov alebo špecifického IgE pozitívnych na trávový peľ. Liek sa užíva nalačno vložením pod jazyk, 15-20 minút pred jedlom. Liečba sa prerušuje pri akútnych infekciách, operačných zákrokoch a pri ošetrení zubov. Pri dlhšom prerušená sa treba o pokračovaní informovať u lekára. Podávanie trvá 3-5 rokov 5-6 mesiacov v roku pred alergickou sezónou.

Pri ostatných alergiách môžeme ordinovať liečbu Staloral kvapkami, ktorú môžeme podávať dospelým aj deťom od 5 rokov. Kvapky sa užívajú nalačno nakvapkaním kvapiek pod jazyk, 15-20 minút pred jedlom. Liečba sa prerušuje pri akútnych infekciách, operačných zákrokoch a pri ošetrení zubov. Pri dlhšom prerušená sa treba o pokračovaní informovať u lekára. Podávanie trvá 3-5 rokov celoročne a je potrebné mať kvapky uložené v chladničke.

Pokiaľ máte naordinovanú liečbu Pollinex injekciami, podávame ju pacientom od 12 rokov s pozitívnymi kožnými testami na alergény stromov brezovitých alebo tráv. Prvý rok podávame 3 injekcie iniciálnej dávky alergénu buď z alergénu stromov brezovitých (Pollinex Tree) alebo alergénu tráv (Pollinex Rye), ďalšie roky podávame 6 injekcii. Terapia trvá 3-5 rokov.

Pri podávaní injekcii je potrebné dodržiavať tieto odporučenia:

 • V deň aplikácie nejesť ťažké jedlá, čokoládu, med, nepiť alkohol a bylinkové čaje, – bezprostredne pred a 24 hodín po podaní injekcie nie je vhodná fyzická námaha, horúci kúpeľ, sauna, slnenie a prvých 12 hodín treba mať pri sebe inhalačné lieky (ak má pacient astmu).
 • Treba si dať pozor na potraviny, ktoré môžu vyvolať skríženú reakciu (podobnú alergickej reakcii na peľ).
 • Informovať lekára o všetkých ochoreniach pacienta, prekonaných infekciách, iných užívaných liekoch, inom očkovaní, prípadne iných ťažkostiach.
 • Po aplikácii injekcie ostať u lekára ešte 30 minút vzhľadom na možnosť vzniku anafylaktickej reakcie.
 • V mieste vpichu sa môže objaviť začervenanie, opuch, svrbenie – čo je len prechodná reakcia, ktorá nie je dôvodom na ukončenie liečby. V prípade väčšej lokálnej reakcie (opuch väčší ako veľkosť dlane), nutkania na vracanie, malátnosti, sťaženého dýchania, mdlôb, respektíve ďalších nežiaducich reakcií aj po niekoľkých hodinách od podania injekcie je potrebné kontaktovať lekára alebo rýchlu zdravotnícku pomoc.

Príznaky   alergie  by mali po alergénovej imunoterapii výrazne ustúpiť a tiež sa zníži spotreba liekov, ktoré ste pred tým užívali v alergickej sezóne.

Ako každá liečba aj táto môže byť spojená s nežiaducimi účinkami. Pri sublinguálnej liečbe sa môže objaviť svrbenie v ústnej dutine, niekedy aj zhoršenie prejavov vlastného ochorenia. Pri subkutánnej liečbe sa môžu objaviť lokálne (začervenanie, opuch), ale aj celkové prejavy (nádcha, sťažené dýchanie, kožné prejavy, svrbenie). Preto po podaní injekcie je potrebné 20-30 minútové sledovanie na ambulancii.

Za určitých okolností je potrebné podávanie vakcíny prerušiť, prípadne znížiť jej dávku. Preto je vždy dôležité lekára informovať o zmene zdravotného stavu – infekčné ochorenie, nové zdravotné ťažkosti, nové lieky, tehotenstvo, herpetické ochorenie, očkovanie.