Ako sa pripraviť na návštevu u nás? 

Systém objednávania:

  • osobne
  • telefonicky  /nižšie uvedené tel. čísla/

Ambulancia SVIT – 052/4685935
Ambulancia Spišská Nová Ves – 053/4414297

Po získaní termínu  sa dostavte  na vyšetrenie v stanovený deň  v čase ordinačných  hodín , najneskôr však  hodinu pred koncom ordinačnej doby . 

Objednaním má pacient garanciu, že bude v daný deň ošetrený. 

Vzhľadom k skutočnosti, že plánované kontroly majú často odstup 3-4 mesiace, nedokážeme vždy predvídať niektoré výluky z ordinácie( choroba ,  školiace akcie zdrav. pracovníkov a pod…. ).  Preto  Vás prosíme, aby ste si  24 hodín pred termínom overili na našej či nasledujúci deň ordinujeme na našej Facebookovej stránke.

Prednostné ošetrenie – Novelou zákona bol inštitút prednostného ošetrenia zrušený od 1.7.2015

Takto prebieha prvé vyšetrenie: